PSÁNO PŘED STO LETY

(květen 1905)
Nový důl uhelný

počne hned začátkem léta hloubiti Pražsko-železářská společnost u obce Srb v okresu novostrašeckém. Společnost zakoupila již více než 80 korců pozemků v ceně až 4000 korun za korec. Důl má býti největším v kladenské kamenouhelné pánvi a bude opatřen nejmodernějšími stroji hnanými většinou elektřinou. Hloubení jest rozpočteno na rok a bude se zařízením vyžadovati nejméně 7 milionů korun nákladu. Důl bude zaměstnávati kolem 2000 lidí.


Zlato na Moravě

Na Jihlavsku u Račerovic nalezen byl křemen, obsahující zlato. Hrabě Waldstein získal si již kutací právo v těchto místech. Jak se z jiného pramene sděluje, nalezl lesník u Račerovic křemen, ve kterém obsaženo prý bylo zlato. Nález stal se v krajině, ve které se po staletí dolovalo. Vyskytalo se u Jemnice, Slavonic a v okolí Telče a již roku 1264 měl tam klášter ve Žďáru zlaté doly. Za rozkvětu dolování byla v krajích těch velká zámožnost, která s úpadkem jeho, zaviněným zvláště válkami později úplně zanikla. V novější době podnikány opět pokusy v dolování, ale bez výsledku. S jakými výsledky setká se nyní pokus hr. Waldsteina, třeba ovšem vyčkati.


Doly v Libušíně

K převzetí libušínských dolů pražsko-železářskou společností se oznamuje: Doly převzaty budou, počínaje dnem 31. července 1905 a bývalým majitelům jejich dostane se 3050 akcií pražské železářské společnosti s právem na dividendu od 1. července t.r., z čehož 3000 kusů akcií bude nově vydáno a zbývajících 50 kusů bude vzato z effektů společnosti. Mimořádná valná hromada svolána jest na den 15. dubna t.r.


Užitečnost akátů v dole

Akát co do půdy valně si nevybírá. Daří se i v suché, horké nebo vazké půdě, mokra však nesnese. Kvalitou se mnohému tropickému dříví skoro rovná. Jádro akátového stromu vyniká pevností, tvrdostí, schopností k odpírání hnilobě a nepodléhá červotočině. Dříví jest pěkně žluté a na špice, topůrka aj. velmi vhodné. Poptávky po akátovém dříví, jehož se upotřebuje čím dál tím víc v dolech, se množí. Dříví toto jest oproti vlivům vzduchu v dolech velmi otužilé a následkem toho i na všecky dřevěné výstroje důlní vhodné a skoro tak, jako dubové dříví, způsobilé.


Padesát centů jantaru

v ceně několika tisíc marek nalezeno bylo od polovice května v Gdáňském zálivu. Zejména bouře dne 23. května vyhodila četné převeliké kusy z hlubiny na břeh. V Bohnsacku nalezen byl mezi mořskými rostlinami kus jantaru, vážící přes libru. V malých vesnicích rybářských učiněny byly též velké nálezy. Skoro všichni obyvatelé, muži, ženy i děti hledali cenné poklady moře. Po škodách, které letos bouřemi byly způsobeny, lze obyvatelstvu pobřeží tuto "úrodu" jantaru dvojnásob přáti.


Člověk v pravěku

V anthracitovém důlu Eaglehill u Pottsville v Pennsylvanii byl nalezen mezi fossilními zbytky rostlin nepochybný otisk lidské nohy. Jest to prý první positivní důkaz existence člověka v době tvoření se uhelných složenin.


Opětné zahájení práce ve starém dole

V důlu "Jupiter" u Komořan (Kommern) učiněn pokus počíti opět s kutáním. Prvý pokus ten se však nezdařil pro nesnesitelnou sílu nahromaděných plynů. Bude-li však pokračováno v kutání, bylo by v prvé řadě na místě, učiniti nejrozsáhlejší opatření bezpečnostní a učiniti prostory "Jupitera" dříve bezpečnými a k těžbě schopnějšími.


Sedmdesát let horníkem

Řídkého jubilea dožil se pan Jan Větrovec na Sulkově u Plzně. Jako 10letý hoch pracoval již na dole a působil později jako c.k. naddůlní v Rapických horách u Buštěhradu a v poslední době na horách západočeské společnosti na Sulkově. Před krátkou dobou zasloužilý horník ten zemřel.

logo

CZECH MINING CLUB
2005
TOPlist