PSÁNO PŘED STO LETY

(únor 1907)
Podivný pramen.

Na jednom místě v Kanadě jest pramen, z něhož neprýští voda, nýbrž písek, jehož jemný proud tryská do výšky jako proud vody ve vodotrysku. Síla, která ho žene z hloubi 30 metrů na povrch, nebyla dosud vyzkoumána.


Živý pramen.

Ve vsi Gunten při Thuském jezeře ve Švýcarech spatří turista malý přírodní div. Trubice, z níž prýští vynikající pramenitá voda, vychází totiž ze silného zeleného topolu, takže se zdá, jakoby ze stromu tekla plným proudem jeho šťáva. Zajímavý tento zjev je zcela prostého původu. Při zachycování onoho pramene byl totiž do země vražen topolový kůl, jenž sloužil za podporu železné trubce na vodu. Jsa patrně v dobré půdě a nadán neobyčejnou životní silou, počal topol vlivem vlhkosti znovu pučet, trubku obrostl a vyrostl ve statný strom, který dnes tvoří výtečnou isolaci trubky v době zimní.


Oznámení.

Pan horní inženýr Hugo Malý v Siveriči (Dalmacie) a pí. Mařenka Malá roz. Němcová v Jihlavě ohlásili svůj sňatek. Hřímavé "Zdař Bůh!"


Pan inž. Josef Jedlička,

assistent c.k. horní školy v Příbrami a p. inž. Josef Ratzka, absolvent vys. montanního učení vstoupili do služeb dolů c.k. priv. dráhy císaře Ferdinanda v Moravské Ostravě.


Pan inž. František Pospíšil,

dosud vrchní inženýr dolů severní dráhy císaře Ferdinanda, člen komise pro šetření a zkoumání třaskavých plynů, jmenován byl v těchto dnech řiditelem dolů Jeho Excelence hraběte z Larisch-Mönnichů v Karvíně.


Metrické míry a váhy

v Anglii zamítnuty. Jak z Londýna se oznamuje, zamítla anglická dolní sněmovna 150 proti 118 hlasům návrh podaný liberály, aby v Anglii byly zavedeny metrické míry a váhy.


Inzerát


Za jednoho misionáře uhelné doly.

Dle zprávy "Daily Mailu" z Teheránu zaslané žádá Německo odškodněnou 5.000 lib. šterlinků za zavraždění missionáře v provincii Aserbeidjan, které stalo se 18. února a zároveň žádá popravu vrahů. Kdyby tomuto požadavku vyhověno nebylo, mají se obsaditi uhelné doly na hranicích asiatského Turecka blíže Bagdadu. - Německo dávno již žádalo koncessi pro řečený kraj za příčinou bagdadské dráhy.


Objev římských stříbrných dolů.

Ředitel severošvédského dolu "Sulitjelmy", Knudsen, koupil dle švédských listů rozsáhlé doly nedaleko Bělehradu. Zkušenému montanistovi byly nápadny stopy římských výkopů, jakož i množství strusek na úpatí hory Kosmaje, blíže srbského hlavního města. Prozkoumal strusky a shledal, že staří světovládci provozovali těžení stříbra jen zcela povrchně a přitom hojně se vyskytující olovo úplně zanedbávali. Strusky mají váhu asi 1.250.000 tun a obsahují 6 až 10 % olova, v tomto pak jest při tuně asi 2 kg čistého stříbra. Také archaelogicky jest objev zajímavý. Byly nalezeny mince z obrazem císaře Hadriana a hornické lampy z pálené hlíny.


Zatčen, poněvadž kouřil v dolu.

V Šalamounově šachtě v Moravské Ostravě pozorován byl dým z cigaret. Bylo o tom učiněno oznámení, načež se pátráním zjistilo, že v dole kouřil dělník Hrachovec. Při prohlídce bylo u něho nalezeno osm cigaret. Hrachovec byl zatčen a dodán k okresnímu soudu pro přestupek kouření v dolech, jež je nejpřísněji zakázáno, aby hořící cigaretou nebyly zapáleny třaskavé plyny. Toto opatření se nyní provádí se zvýšenou přísností, poněvadž se má za to, že také katastrofa v Saarbrückenu povstala zapálením třaskavých plynů cigaretou.


Prodej dolů hr. Wolkensteina.

Německo-rakouská důlní společnost (lomské doly) koupila důlní majetek hraběte Wolkensteina, ležící jižně od Chomutova. Jedná se o velký uhelný terrain ve výměře 75 jednoduchých důlních měr, kterým docíleno bude zcelení důlního majetku, který koupen před časem lipským úvěrním ústavem prostřednictvím něm.-rakouské důlní společnosti. Kupní cena obnáší několik set tisíc korun.


Největší komín světa.

Vídeňské firmě Alfons Custodis byla právě zadána stavba komínu 169 metrů vysokého s hořejším průměrem, měřícím ve světlosti 16,7 m, pro Ameriku. Komín ten jest určen pro rozsáhlou huť ku zpracování stříbrných, olověných a měděných rud. Dosavadní největší komín světa hutě Halsbrückenské u Freiberku 140 m výšky měřící jest úplně zastíněn, neboť možno uschovati jej zcela pohodlně v nově objednaném. Amerika měla doposud největší komín, měřící 10 m hořejšího průměru, avšak pouze 100 m výšky. I tento komín vystavěla firma Alfons Custodis a odevzdala jej průběhem loňského roku do provozování.


Neštěstí v dole.

Dne 29. m.m. stalo se na dole v Hranečníku neštěstí. Když sjížděli horníci na důl, porouchala se část těžního stroje a těžní klec se sřítila do hlubiny. Někteří dělníci byli z klece vyhozeni, z nichž byli dva těžce a někteří lehce raněni. Stalo prý se to čirou náhodou. Záležitost se přísně vyšetřuje.


Neuvěřitelno.

Na dole Hoheneger v Karvinné se stalo, že jeden důlní přijda do předku, zastihl havíře spát, a lampy jejich byly v zaplynovaném předku tak rozžhaveny, že by jistě za několik okamžiků byla nastati musela explose. Důlní je udal, závodní příslušně potrestal a když si pak tito šli stěžovati na c.k. horní úřad, bylo jim raděno, aby podali na dotyčného důlního trestní oznámení, což se také stalo. Nyní se čeká ve věci soudní rozsudek, který také pro jeho zvláštnost svým časem uveřejníme.


Inzerát


Čtyřicet horníků v nebezpečí života.

Dne 26. t.m. vyrazilo na dole Ronna u Kladna na pracující hornictvo takové množství otravných plynů, že v okamžiku omámeno bylo přes čtyřicet horníků. Nastala obava, že plyny zachvátí celý důl. Všichni horníci prchali k šachtě nestarajíce se o své druhy, kteří leželi v mdlobách v pracovním oddělení. Teprve několika odvážným horníkům podařilo se omámené mužstvo vyprostiti a dopraviti na povrch. Závodní dolu, byv o nehodě zpraven, telefonoval na všechny doly pro ambulanční vozy a lékaře. Zpráva o nehodě záhy dostala se mezi lid, který se počal houfem k dolu sbíhati. Horníci z nařízení lékařů ponecháni v cechovních světnicích a poskytnuta jim hned pomoc, takže za několik málo hodin odebrali se domů. Zmatek, jenž nastal u žen a dítek, jichž muži a otcové pracovali v dole, nelze popsati. Teprve když se všichni horníci, vyjma jednoho, který byl dopraven do nemocnice, bez úhony davům lidu představili, lid důl opustil.


Stávka horníků.

Na dole Ignát v Mariánských Horách vypukla stávka z prapodivného důvodu. Tam zastavili proto práci, že byl jistý u dělnictva prý neoblíbený dozorce povýšen. Dle našeho názoru, jest to věcí a dle panujících poměrů i jistou povinností někoho v úřadě neb postavení povýšiti, zejména, když mu to dle řady let přísluší. Pouhá libost či nelibost aby měla býti důvodem ke stávkování dělnictva, to jest neslýchané. Není radno vésti věci až do krajnosti, může se státi z toho dvojsečná zbraň. Rozumní lidé z řad dělnictva měli by na to zavčas poukázati a před nesmyslnostmi varovati.


Výbuch dynamitu.

Na dole Bedřich Vilém u Herdorfu (vládní okres koblenský) vybuchlo při sjíždění klece půl 3 kilogramu dynamitu, při čemž bylo 6 horníků těžce zraněno.


Požár v dolech.

Jak se z Hlivice dne 22. února oznamuje, na Jiřího šachtě prorazil oheň do vystavěné přehrady, 8 horníků bylo plameny a hořícími plyny těžce popáleno.


Bezpečnost na dole v Německu.

Nikde neučiněno na ochranu dělnictva v dolech více, než v Německu. Pokud však nemáme naprosto bezvadné důlní lampy, může se vždy přihoditi, že po prvním objevu třaskavých plynů vypadne dělníku lampa z ruky, nebo se srazí s lampou utíkajícího soudruha. Co může učiniti věda, aby ona smrtonosná místa, kde číhají třaskavé plyny, zavčas objevila, děje se dnes všude. Nanejvýše bychom mohli ještě prodloužiti dobu přípravných prací, aby se podezřelá místa s největší přesností zjistila.

logo

CZECH MINING CLUB
2007
TOPlist