PSÁNO PŘED STO LETY

(březen 1907)
Opět strašné neštěstí na dole.

V Německu u Forbachu se na jámě při sjíždění mužstva přetrhla lana na kleci. Veškeré mužstvo se sřítilo do propasti. Bylo 77 mrtvých a značný počet raněných. Jest to opět velesmutný doklad risika, s jakým horníci své životy molochu kapitalistickému nasazují. Vždy, kdykoliv se nějaké neštěstí na dole přihodí, jsou všecky úřední aparáty v úzkostlivé činnosti a nařízení lítají za nařízeními. Nám zdá se, že ne písemně, ale svědomitým vykonáváním povinností se mnohému zlu předejde.


Hroznou smrtí

zahynul jedenáctiletý synek horníka Vlenka na Janské jámě na Polské Ostravě. Vylezl na haldu pravděpodobně, aby sbíral uhlí. Když spatřil nad můstkem, sloužícímu k vysypávání kamení z vozíků, lidi, zalezl aby nebyl viděn pod prkna můstku. Za chvilku přihnal se vozík naplněn kamením. Tíhou vozíku prohnula se prkna můstku tou měrou, že stiskla ubohého hocha a úplně ho rozmačkala. Hoch vytažen byl z nešťastného úkrytu jako mrtvola.


Stávka

hrozící v uhelných dolech na severu Čech, byla zažehnána klidnou rozvahou dělnictva. Byly podány žádosti o úpravu a zvýšení mzdy.


07-03-01


Nová uhelná ložiska ve Slezsku.

Jistá francouzská společnost zahájila před časem pokusové vrtání u Pohvizdova a objevena byla bohatá ložiska uhelná. Proč toto pokusové vrtání bylo pozdějí přerušeno, není známo. Jak se nyní proslýchá, zakoupí prý toto kutací právo jistá rakouská horní a hutní společnost a zřídí tam moderní uhelné závody.


Hrozné drama bídy.

Strašlivý případ zoufalství odehrál se v sobotu v noci v Drážďanech. Důlní dozorce ve výslužbě Wilsdorf, ženatý a otec šesti dětí, mučen byl již delší dobu hroznou bídou a po celé dny nebylo často v rodině co jíst. V sobotu v noci spáchal Wilsdorf hrozný čin. Zastřelil svou ženu a pět dětí a šesté těžce poranil. V neděli ráno se pak sám zastřelil. Otci bylo 51 let a měl jen tak malou pensi, že nemohl svou rodinu uživiti. Již v pátek nebylo z bytu Wilsdorfových ničeho slyšeti, avšak teprve v pondělí objevila sousedka hrozné drama. Byt dozorcův skýtal strašný pohled. Na zemi ležela 18letá nejstarší dcera, úplně svlečená a v bezvědomí v kaluži krve. Poněvadž jevila ještě známky života, dopravena byla do nemocnice. V druhé světnici leželo sedm mrtvol.


07-03-02


Z Poremby.

Na tamnějším uhelném závodě prý panují poměry, které nedopovídají důstojnosti lidské. Hlavní výtka se činí koupelně. Již před půldruhým rokem byl odpovědný pán žádán za nápravu, ale žadatelé byli odkázání na lepší časy, až se bude lepší těžit. Abychom to poněkud zobrazili, pozůstává dozorecká koupelna z jediné vany, umístěné v jednom koutě koupelny havířské; tam se scházejí kvůli "čistotě" dozorci, střelci, havíři, lampáři, zámečníci, nádeníci a aby byl ráj úplný i ohrabovačky! Však tohle není konec truchlivé písničky. Donese-li si dozorce kousek lepšího oděvu, zmizí co nejdřív anebo se ušpiní tak, že za krátko se k světu nehodí. Ba, někdy se stává, že si dozorce přinese nevítaná zvířátka, jejichž domovem jsou krajiny východní a jež člověk pořádný, nerad mívá v podnájmu na svém těle.


Z Přívozu.

Dostali jsme zprávu z tamnější jámy, že jistý pán, ač jinak člověk slušný a vynikající ve svém oboru, trpí utkvělou představou, že z jeho kolegů nikdo nic nezná a neumí. Máme s ním útrpnost jako s člověkem trpícím, avšak radíme mu, aby se nechal zavčas lékařsky prohlédnouti a použil nějakého radikálního prostředku k vyléčení. Kdo pak jest povinen trpěti za cizí chodobu. Sapienti sat!


07-03-03


Nový vynález.

Jak některé odborné listy přinášejí, vynalezl pařížský profesor Grehaut přístroj, jehož pomocí prý možno stanoviti přítomnost nejmenšího množství třaskavých plynů na dole. Tento vynález, jestliže se osvědčí, bude míti v hornictví velkou důležitost, neboť by se jím předešlo mnohé zhoubné katastrofě, které se v poslední době tak houfně opakují. Jen jestli také nalezne pravého pochopení u těch, jímž by mělo na tom nejvíce záležeti.


Havířské "paláce".

Dostala se nám z jedněch závodů na slezské straně zpráva o bytech havířských a to takových, že se člověku nad nimi až vlasy ježí. V kolonii za mostem, nalézají se byty, podobající se více brlohům než bytům lidským. Mimo spousty krvežíznivé zvířeny se ze zdí řinou spousty vody a plíseň, toť malba zdi. Houba kraluje pod dlážkou a v pažení sžíraje tak kostru domu, sesutím hrozícímu. A v těchto bytech havířských vybírá se po 4 K měsíčně.

logo

CZECH MINING CLUB
2007
TOPlist