PSÁNO PŘED STO LETY

(duben 1907)
Obec Michálkovice

povýšena byla na městys. Přejeme občanům, aby pod rozšafností obecní správy obec i dále vzkvétala.


Stávka.

Na Albrechtově jámě v Petřvaldě vypukla tyto dny stávka horníků. Horníci prý žádají průměrnou denní mzdu 4 koruny. Správa závodů prý požadavek ten zamítla. Jindy, když vypukla na Ostravsku stávka, činilo to v obecenstvu rozruch; ale dnes se to zdá býti úplně všedním zjevem, neboť se to roztahuje od dolu k dolu, jako nějaká epidemická nemoc. Jsou-li k tomu příčiny, to se nikdo netáže.


Císař v Praze.

Dne 15. dubna zavítal císař k delšímu pobytu do Prahy. Jak oznámeno, navštívil a navštíví veškeré školy, učební a humanitní ústavy, průmyslové podniky v Praze a okolních městech. Pražané a obyvatelé ostatních okolních měst připravili stařičkému mocnáři skvělé uvítání, slavnost střídá se slavností a mocnář se již k svému okolí několikráte prohlásil, že se mu v Praze velmi líbí.


Červivka.

Vyšetřování stavu na červivku u horníků v Rakousku, jež provádělo se z ministeriálního nařízení, považuje se za skončeno s tímto výsledkem: Vyšetřováno bylo celkem 7.417 osob z 569 dolů; červivkou postižených našlo se v tomto počtu 44. Všichni byli předáni k léčení do nemocnice. Není tudíž červivka rozšířena mezi rakouskými horníky tak silně jako v cizině.


Zlato v jižních Čechách.

Některé časopisy přinesly zprávy, že kdysi v lese "Zlatnice" u Volyně byly činěny pokusy s hledáním zlata, ale nalezena byla stříbrná ruda a zaslána k prozkoumání c.k. hornímu úřadu do Příbrami. Později však bylo od dalších pokusů za příčinou francouzských válek upuštěno. Na základě zpráv těchto, bylo bývalé naleziště rudy v lese "Zlatnice" u Volyně "zamutováno" a geolog c.k. říšského ústavu ve Vídni pan J.V. Želízko pověřen byl úkolem prozkoumati tuto krajinu.


Vliv spalování uhlí na podnebí

objevil americký inženýr Bolton. V Novém Yorku spálí se ročně 19 milionů tun uhlí a vzniklou takto teplotou mírní se podnebí.


Otřesy země

pocíťují se v Příbrami již po delší dobu. Jak jsme zaznamenali loni, udál se tam trojí otřes vnitřní a sice jeden zvláště mohutný. Dneska oznamuje se, že znovu v tyto dny událo se prudké zvlnění spodní a sice na jámě Vojtěšce bylo nejvíce pocítěno. V délce dvacíti metrů sesula se vrstva sloje. Horník Kubín byl zabit a druhý těžce zraněn. Otřesy opakovaly se dva dny.


Tohle je už moc!

Nějaký dr. Neulli ve Francii vynašel prý již, že je možno vyráběti umělé maso. Tohle už je k zbláznění. Všecko je beztoho falešné, že faleš ženská je dnes ta nejnevinější. Od falešných vajec, koření, mléka, másla, sádla - teď ještě maso. Na co vše mají lidé dnes ještě času.


Těšme se!

Daň ze sirek bude zavedena v červnu. Vláda chce omastit tuto daň výmluvou, že prý není to daň protidělnická a že prý se úsporou zmenší v rodinách spotřeba. Ze statistické tabulky vysvítá, že lze očekávati úsporu z denní spotřeby 3 sirek na hlavu na pouhé dvě sirky. Ale odborníci vypočítávají, že je spotřeba denně 8-9 sirek, tedy trojnásobná, čili tato daň vynese ročně okrouhle 50 milionů K. Sirky, voda, vzduch, mládenci i panny, všecko se zdaní jen abychom měli dosti na flinty a kanony.


23 km dlouhý tunel

hodlá stavěti carské Rusko Kavkazem, čímž velice se zkrátí spojení Vladikavkazu s Tiflisem.


Ve Franci

loví ryby pomocí telefonu. Malý mikrofon ponoří se do vody a spojí s telefonem. Když více ryb přiblíží se k mikrofonu, tu vydá tento zvuku a rybář doma sedící stiskne knoflík elektrický, čímž na mikrofonu vystřelí se patrony, kterými se ryby usmrtí. Ryby vyplavou na povrch a pohodlně se schytají.


Vyhrožoval na jámě.

Na jámě "Jindřich" v Moravské Ostravě byl v práci J. Krawczyk, ale pro nedbalost v práci pod zemí, kde často nalezen spící, byl propuštěn. Asi za tři měsíce byl na vlastní prosbu opět přijat, ale pouze na povrch ku kleci jako vozač. Tyto dny večer, když manipulant přišel k jámě přehlížet, zda vše jest v pořádku, spustil Krawczyk na něho hrubě, kam prý ho po šlusu táloval (přidělil). Manipulant mu řekl, že zůstane, jak byl přijat, při kleci na povrchu, jelikož nelze se na něho v práci spolehnouti. Tu Krawczyk se rozkatil a vyhrožoval manipulantovi slovy tak divokými, že se s ním vypořádá, kdyby i léta ho to mělo stát ap., že bylo nutno zavolati četníky. Krawczyk byl dodán soudu. Podotknouti dlužno, že manipulant ani slovem nezadal příčiny k podobným výhrůžkám, an Krawczyk byl přijat pouze ku práci na povrchu, již také nějakou dobu konal.

logo

CZECH MINING CLUB
2007
TOPlist