PSÁNO PŘED STO LETY

(leden 1908)
Nová démantová pole.

Známý mineralog T.S. Ernest sděluje, že v Texasu, nedaleko Mountainu, Country Barnet nalezl nové démantové pole. Hlavní město má jen 1000 obyvatelů. Ernest přinesl ukázky démantů do města. Pole nalézá se na místě, jež každé civilisaci je uzavřeno. Země v okolí démantového pole podobá se zemi démantových polí v jižní Africe.


Vánoce zaživa pohřbených.

Z Nového Yorku se sděluje: Při dobrém humoru slavili tři zasypaní horníci, Bailey, Mc Donad a Brown, 1000 stop pod zemí vánoční svátky. Od 4. prosince jsou tito tři mužové zasypáni v šachtě Alfa v Ely (Nevada) a dnem i nocí pracuje se na jejich osvobození. Dobrá nálada a trpělivost s jakou snášejí svůj osud, budí v celé Americe účastenství a zájem. V Americe, kde neštěstí v dolech bývají tak častá, byli již mnohdy dělníci po několik dní zasypáni a konečně zachráněni, ale nikdy ještě nesnášeli osud svůj tak vesele, jako tento trojlístek, který již přes tři neděle vězí dole v šachtě a musí čekati ještě asi 20 dní, než spatří sluneční světlo. Jeden by snad za takových poměrů zešílel, ale tři druhové se vzájemně povzbuzují a pečují, aby nikdo nepozbyl mysli. Třemi dlouhými rourami spojeni jsou zasypaní se světem, jimi podávají se jim potraviny a jedna z nich slouží za mluvicí rouru. Na první svátek měli slavnostní hostinu; studený krocan, láhev whisky a vánoční pudding byly jim tlakem vzduchu v pravém slova smyslu dolů sestřeleny. Poté byl k mluvicí rouře postaven fonograf, jenž hrál různé písně.


Požár v dolech Courriéreských.

V dolech č. 5 v Sallauminesu v pánvi courriéreské, a to na místě, kde předminulého roku udála se strašlivá katastrofa následkem výbuchu třaskavých plynu, zuří požár. Všechna práce v dolech byla ihned zastavena a horníci vystoupili. Řiditelství s inženýry učinilo všestranná opatření, aby zhoubný živel byl zdolán.


Druhý tunel simplonský.

Stavovská rada švýcarská přijala jednomyslně návrhy generálního řiditelství švýcarských železnic, jakož i spolkové rady v příčině bezodkladného zahájení prací pro stavbu druhého tunelu simplonského a povolila k tomu účelu na rok 1908 potřebné úvěry.


Hornické město v popelu.

Hornické město Nome na Aljašce a snad celý poloostrov Seward jsou zakryty závojem popela a půda na několik mil v objemu jest pokryta zvýši několika stop jemným pískovým práškem, který pokládá se za popel vulkanického původu. Bouře, jež popel ten přinesla, propukla před několika dny a prach vanul od moře. Avšak padání neustalo a za den stal se popel tak hustým, že nebylo možno téměř věnovati se hornickému povolání. Havíři, přicházející do města, oznámili, že na míle daleko sníh jest tak prolnutý popelem, že jízda na saních je téměř nemožností. Vzduch jest prachem tak prosáklý, že dýchání jest obtížné. Popel vniká i do dolů a vše pokrývá.


Slavnost vánočního stromku na zlatodolu Roudném.

Vánoční nadílka hornických dětí zlatodolu na Roudném konána byla 22. minulého měsíce ve 2 hodiny odpoledne v znamenací síni na dolu Václavském za účastenství všech úředníků a jich rodin, jakož i různých hostí, slavnostním způsobem. Slavnost počala ouverturou, sehranou hornickou kapelou, načež proslovil p. řídící učitel Alois Bluďovský ze Šlapánova dojemnou řeč k přítomným rodičům a dětem, při které upřímně vzpomenuto příznivců, které k této slavnosti svými dárky přispěli. Řeč ukončena trojím Zdař Bůh! svědčícím pořadatelům této krásné slavnosti. Následovalo rozdávání dárků. Poděleno bylo 240 dětí šatstvem, obuví, prádlem, školními potřebami a různými praktickými dárky. Mimo to obdrželo každé děcko vánočku a hojnost ořechů a cukroví.


Útok na báňského vrchního inženýra.

Před porotou novojičínskou odpovídal se horník Ant. Pavlásek pro zločin nedokonané vraždy, spáchaný na vrchním inženýrovi moravsko-ostravských dolů, Popperovi, do jehož kanceláře vnikl a na nějž z revolveru dvě rány vypálil, jež se však minuly cíle. Za příčinou nemocenského příspěvku měl se správou dolu jisté nedorozumění a pojal zášť zejména proti vrchnímu inženýru Popperovi, ač tento neměl na vyplácení podpor nemocenských nijakého vlivu. Byv posléze propuštěn odebral se do kanceláře správy a spáchal tam svrchu vylíčený útok. Porota uznala jej vinným a soud vyměřil mu trest čtyřletého těžkého žaláře.

logo

CZECH MINING CLUB
2008
TOPlist