KNIHOVNA CMC

Geologie, petrografie, aj.

BERNARD J.H., POUBA Z. - Rudní ložiska a metalogeneze (1986) SMIRNOV V.I. - Geologie ložisek nerostných surovin (1983) HAVLENA Václav - Geologie uhelných ložisek 1. (1963) ČEPEK Ladislav - Hlubiny země (1951) DVOŘÁK J., RŮŽIČKA B. - Geologická minulost země (1972)
HABĚTÍN V., KOČÁREK E., TRDLIČKA Z. - Geologické vědy - přehled (1976) DEMEK J. a kolektiv autorů - Geomorfologie Českých zemí (1965) CHLUPÁČ Ivo - Geologické zajímavosti pražského okolí (1988) HEJTMAN Bohuslav - Systematická petrografie vyvřelých hornin (1957) BOUČEK B., KODYM O. - Geologie I., II. (1954, 1963)
Kolektiv autorů - Encyklopedický slovník geologických věd A-M, N-Z (1983) CHLUPÁČ Ivo - Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí (2002)
logo

CZECH MINING CLUB
2007
TOPlist