LISTY hl.m. PRAHY 6/2006


STO LET PRAŽSKÉ KANALIZACE


      Kulaté výrocí pražského novodobého kanalizačního systému si letos v červnu připomenou Pražané i návštěvníci české metropole. Koncem června totiž uplyne již 100 let od zahájení provozu unikátního a životně důležitého technického díla, ukrytého před zraky běžných smrtelníků hluboko pod zemí. Praha se jako jedno z prvních evropských měst stala moderní aglomerací bez nepříjemných zápachů a splašků na ulici či v řece.

      Historie spletité sítě pražských kanálů a stok sahá až do roku 1791, kdy byla započata stavba první kanalizační sítě. Cesta ke spuštění první čistírny v Bubenči však byla trnitá. Do první stavby totiž velmi záhy po jejím zahájení zasáhla smrt Josefa II. Celá stavba byla obnovena až roku 1816, její systém však byl nedostatečný a nedokonalý. Situaci se rozhodlo v roce 1884 vyřešit zastupitelstvo hl.m. Prahy, které vypsalo soutěž na generální řešení pražské kanalizace. Žádný předložený projekt ovšem nesplnil podmínky a nezbylo nic jiného než vyhlásit soutěž novou.

      Po několika dalších neúspěších vstoupil v roce 1893 do hry anglický sir William Heerlein Lindley, odborník mezinárodního věhlasu a stavitel moderních evropských kanalizačních a vodárenských zařízení. Na pražskou stavbu aplikoval své zkušenosti z budování novodobých kanalizačních staveb po celé Evropě, ale i myšlenky českých spolupracovníků, zejména Emanuela Heinemanna, Vincenta Ryvoly a Eduarda Másla.

      Projekt zahrnoval nejen návrh na desítky kilometrů stok a kanálů, které většinou fungují dodnes, ale také výstavbu kanalizační čistírny v Bubenči. Ta byla slavnostně spuštěna 27. června 1906. Stará čistírna byla součástí stokového systému. Úkolem této pozoruhodné technické stavby bylo odstraňovat nečistoty z vody přivedené kanalizací, aby mohla být bez nebezpečí vypouštěna do Vltavy. Celá čistírenská technologie - česle, lapač písku i sedimentační nádrže - je ukryta v podzemí, a je dokonalou učebnicí práce s cihlou. Ve všech prostorách jsou mistrně provedeny klenby, výklenky, prostupy složitých ploch, chodby a stoky.

      Čistírna byla projektována na připojení cca 400 tisíc obyvatel, takže po vzniku tzv. Velké Prahy ve 20. letech musela být rozšířena a zmodernizována. Projektová soutěž na zbudování nové čistírny z roku 1933 nebyla do začátku války vyhodnocena, a tak stará čistírna přesluhovala až do roku 1967. V tomto roce byla uvedena do provozu nová čistírna na sousedním Císařském ostrově. Po 61 letech služby tak zůstalo Lindleyovo dílo téměř bez využití.

      V dubnu 1991 byl objekt prohlášen za kulturní památku a v této unikátní technické stavbě nyní sídlí Ekotechnické muzeum.      Pro zájemce budou připraveny tyto akce: 28.6. Prohlídka Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, spuštění parních strojů ve staré čistírně. 29.6. Dětský den, speciální program, hry a soutěže pro děti. Staroměstská radnice, prohlídky hlavního kanalizačního uzlu pod věží orloje. 30.6. Ukázky moderní kanalizační techniky. 1.7. Na dně - ukázka těžké práce v usazovacích nádržích, jak byla prováděna před sto lety.1
Sir William Heerlein Lindley (1854-1917)

2
Projekt budovy čističky

3
Strojovna kalojemů

4
Současný stav_____________________________
Pramen:
Dokumentační fond CMC
Listy hl.m. Prahy - červen 2006, str. 5, autor: Schreib L.
http://www.ekotechnickemuseum.cz
logo

CZECH MINING CLUB
2006
TOPlist