ZDICKÉ NOVINY 11/2003


KŮŇ V HISTORII DOLU HROUDA
Josef HŮRKA


      Významnou a záslužnou roli sehráli v dobývání železné rudy na dole Hrouda koně. Po více jak 300leté těžbě v tomto prostoru, dopravovaly koňské povozy vytěženou rudu do železáren v Komárově, do Obecnice u Jinců a později do Králova Dvora. Konec této dopravě učinila až Pražsko železárenská společnost, jako nový majitel dolu Hrouda, která uvedla do provozu v roce 1914 moderní lanovou dráhu ze zdického dolu do Králodvorských železáren.

      Na dole však koně přece jen zůstali. Pracovali pod zemí na 31. patře. Tady přepravovali vozíky s vytěženou horninou mezi druhou a první těžní jámou po trase dlouhé asi 600 m. Jejich trvalým pobytem se stalo tmavé podzemí. Aby úplně neoslepli, vybavili je havíři obdobnými karbidovými lampami, jako měli sami, zavěšenými na chomoutu.

      Jen občas byli koně za noci vyváženi těžní klecí na povrch, aby zvolna přivykli dennímu světlu přicházejícímu s ranním rozedněním. Popásli se na zelených stráních kolem dolu, kovář jim při této příležitosti vyměnil podkovy a opět sfárali do tmavého podzemí. Nebylo divu, že se stali miláčky havířů, jímž byla vlastní láska ke všemu živému. Nikdy na ně nezapoměli s nějakou sladkostí od vlastního oběda, či z rodinných oslav. Když nic jiného, tak se jim od havířů dostalo přátelské poplácání po hřívě či zadku, spolu s několika hřejivými slovy. To byl denní rituál člověka a zvířete při nástupu obou do namáhavé práce, nebo při odchodu domů.

      Teprve počátkem padesátých let minulého století byla koňská síla v dole nahrazena silou elektrickou. Poslední dva koně pracující v podzemí, pojmenovaní Karel a Jiskra, koupil pan Antonín Procházka, známý zdický povozník. Všeobecný konec koňských potahů nastal s postupným rozvojem železniční přepravy a hlavně automobilismu. Od té doby zůstaly koňské potahy jen v paměti starší generace a na stránkách, kterou píše historie.

logo

CZECH MINING CLUB
2006
TOPlist