ŽELEZNORUDNÝ DŮL KRUŠNÁ HORA - OBRÁZKY


01
Přehledná mapa Fe ložisek v Barrandienu


02
Návrh dobývací metody z roku 1845


03
Důlní mapa z roku 1831 - Vojtěšské ložisko - profil


04
Důlní mapa z roku 1845 - Vojtěšské ložisko - profil


05
Důlní mapa z roku 1845 - Vojtěšské ložisko


06
Žentour na Hlavní jámě ve Vojtěšském ložisku podle dobové kresby


07
Starý "cech" u ústí Josefské štoly v Novém Jáchymově. Štola založená v roce 1772,
portál z roku 1850, snímek z roku 1915


08
Štola August v roce 1916 - důlní měřič Josef Bláha před sfáráním do dolu,
autor všech snímků do roku 1934


09
Důl Gabriela (strojovna) - roku 1929


10
Důl XIV v Protilehlém ložisku - rok 1929


11
Lanovka na hlušinový odval - rok 1932


12
Ústí I. úklonné jámy


13
Ota Cimbálník na 24. patře XVIII. svážné při ručním nakládání rok 1957


14
Těžba rudy ze sýpu na 32. patře


15
Ing. Miloslav Záveský a ing. Jiří Mencl před ústím štoly Zdenko roku 1954


16
Skupina krušnohorských havířů u posledního vozu - 29. srpen 1967


17
Těžní věž zůstala stát až do dnešních dnů,
jen ta hvězda dávno zmizela


logo

CZECH MINING CLUB
2006
TOPlist