ARCHIV CMC


LOUPEŽNICKÁ SLUJ


      Že štoly na Americe u Mořiny obývá duch Hanse Hagena či v Chrustenické šachtě láká návštěvníky do zatopené jámy svým podmanivým zpěvem duch Lala, ví dnes asi každý, kdo se trochu zajímá o podzemí a staré štoly. Ovšem málokdo ví, že takových záhadných míst je v Česku více.

      Jedním takovým téměř neznámým a tajuplným místem je Slumoch nedaleko Benešova. Mezi starousedlíky se přenáší z generace na generaci pověst o loupežnické sluji, která skrývá poklady nedozírné hodnoty. Studiem historických archivních pramenů jsme zjistili, že tato pověst je postavena na reálném základě. Na přelomu 18. a 19. století byl postrachem okolí lapka, známý pod jménem Evžen Mezihořský, který na cestách z Benešova do Prahy přepadal se svojí bandou každého na potkání. Řádění této lupičské bandy a velikost škody, kterou páchali, přiměla benešovské radní, aby vypsali na Mezihořského vysokou odměnu za jeho dopadení. Lapka však stále unikal. Řádění těchto loupežníků dosáhlo takového rozsahu a stížnosti okradených se množily takovou měrou, že byli radní donuceni zorganizovat trestnou výpravu a lapku dopadnout.

      Po žních roku 1804 se vydalo na dvě stovky ozbrojených biřiců a panských pohůnků ke Slumochu, který neprodyšně obklíčili. Po několikahodinovém čekání konečně celou bandu loupežníků pochytali. Lapkové byli dopraveni v železech do benešovské šatlavy. Na radnici byl zorganizován veliký soudní proces za účasti soudce a hejtmana z Tábora. Členové bandy byli po dvoudenním sezení odsouzeni k dlouhodobému těžkému žaláři. Vůdci Mezihořskému byl vyměřen trest nejpřísnější, a to trest oběšením. Bylo mu však nabídnuto zmírnění trestu na dlouholetý žalář, když přizná, kam ukryl veškerý lup. Ten se totiž nenašel. Mezihořský však nic neprozradil a byl 10. listopadu 1804 oběšen na šibeničním vrchu za Benešovem za hojné účasti místního obyvatelstva.

      A kam zmizel nakradený lup? Mimo Mezihořského věděla o skrytém vstupu do sluje pouze jeho milá, jakási Markýtka, o které se dobové zprávy zmiňují jen okrajově. Ta však po dopadení jejího milého urychleně zmizela neznámo kam. Nespočet hledačů se snažilo v následujících letech najít vstup do loupežnické sluje, ovšem neúspěšně. Postupem doby byla tato událost pozapomenuta, jen mezi místními se nadále tradovala jako legenda o pokladu.

      Uplynulo přes sto let a u Slumochu otevřel místní podnikatel malý vápencový lůmek. Nedaleko nechal postavit vápenici s dvoukomínovou kruhovou pecí na pálení vápna. Při odklízení kamene v lůmku přišli dělníci na tajemnou dutinu, která sestupovala do nitra skály. Okamžitě byla oživena legenda o pokladu a loupežnické sluji. Avšak práce byla náročná, skála praskala, sluj se neustále zavalovala, až se nakonec její zadní část definitivně propadla. Navíc vápenec přestal být brzy kvalitní a podnikatel byl nucen práce přesunout na vedlejší kopec, kde otevřel nový lom.

      Tím končí historie, ale část loupežnické sluje se dochovala až do dnešních dnů. Vydá někdy své ukryté poklady?
Zarostlý vstup do loupežnické slujeSluj mírně klesá až k závalu, který uzavírá další cestuMartina s Monikou náhle zaujal pohyb čehosi na skále......a nalézají neznámý, zřejmě endemický druh mloka (Salamandra ???)Následuje podrobná fotodokumentace pro odborníkyVe spodní části lůmku nalézáme pozůstatek dřevěného vrátku,
staré hloubení je dnes vyskruženo a slouží jako zdrojnice pitné vodyStará vápenka je originálně přestavována na rodinný domekMísto, kde byl údajně chycen lapka MezihořskýMohutná propadlina, která definitivně uzavřela pokračování slujePřímo na propadlině nacházíme obří lesní jahody (Fragaria gigantica sp.),
které jsou k vidění jen na několika málo místech v Čechách

_____________________________
Pramen:
Oblastní archiv Benešov u Prahy
Státní archiv hl.m. Prahy
Dokumentační fond CMC
logo

CZECH MINING CLUB
2006
TOPlist