HORNICKÉ A HUTNICKÉ LISTY 3/1900


DŮLNÍ VOZÍK PRO PORANĚNÉ

od vrchního inženýra K. Děkanovského v Polské Ostravě


      Obapolná snaha povolaných dozorčích úřadů státních a výkonných správ závodů hornických, úrazům co možná předejíti neb obmeziti a následky těchto zmírniti, vedla ku zařízením ochranným pro doly, jichž účel jest jednak dělníka před úrazem chrániti, jednak při nastalých neštěstích dělnictvu rychlou a vydatnou pomoc poskytnouti.

      Míním tu především úrazy ojedinělé, kde rychlá a na místě poskytnutá pomoc často před vážnými následky poranění dělníka chrání. Jsou to především účelně zařízené stanice ochranné, ochranná skladiště, užívání antiseptických tak zv. obvazovacích patron, které každý dozorce důlní stále s sebou nosí atd.

      Aby však i doprava poraněného děla se způsobem stavu jeho přiměřeným, pokud možno bezbolestným a rychlým, zařídil jsem k tomu cíli několik důlních vozíků, jelikož nosítek pro dopravu raněného jamou samou následkem malé šířky její použíti jsem nemohl, ačkoliv tam, kde tomu poměry dovolují, poskytují nosítka zvláště dle vzoru vestfálského sestrojená značných výhod, jmenovitě při dopravě raněného v rubáních pilířových i při stěnování pro sebe větším úklonu.


Vozík pro přepravu raněných
Vozík pro přepravu raněných v důlu      Jak z obrázku vidno, zařízen jest spodek vozíku tímtéž způsobem jako každý jiný důlní vozík a nechá se tudíž ve třídách směrných i na svážných upotřebiti. Vrchní část vozíku pozůstává z dřevěného truhlíku (T) na přední a zadní straně otevřeného, který jest na spodní část vozíku připevněn dobrými ocelovými péry (p).

      Aby se pak takto na pérách připevněný truhlík nekolíbal jest na čtyrech stranách upevněn ve zvláštním vedení (v). Tím způsobem jest všemu otřesu zabráněno a zároveň bezměrné kolíbání vyloučeno.

      V truhlíku (T) nachází se vlastní rozkládací lenoška pro poraněného (L), jejíž část tvoří v uzavřeném stavu vozíku jeho příčné stěny. Pod sedadlem zřízena jest zásuvka (O), která rozdělena na 2 části obsahuje v první dvě vlněné pokrývky, v druhé pak obvazadla a sice: 2 balíky vaty, 8 obvazadel mulových, 8 dřevěných destiček a 9 antiseptických obvazů.

      Části sedadla neb lůžka pro zraněného jsou ve všech částech i po stranách (n) měkce vystlané a therovaným plátnem potažené, aby se daly snadno čistiti a před plísní chráněny zůstaly. Obě části lenošky dají se dle stavu poraněného rozevříti a v rozevřeném stavu na spodu připevněnými železnými podpěradly (z) v každé poloze udržeti. Popsaný vozík pro nemocné nachází se na důle na každém patru v příhodném a chráněném místě.

      Klíček od schránky pro obvazy má službu konající dozorce, kteréhož povinností jest při nastalém neštěstí ihned o poraněného se postarati, vozík dáti přivézti, za přispění druhých raněného prozatímně obvázati, do připravených vlněných přikrývek zaobaliti, na povrch doprovoditi a lékařskému ošetření odevzdati.

      Při poraněních těžkých, jako jest poranění páteře, kde by nemocný za příčinou další dopravy do nemocnice neb svého domova při přeložení tuze trpěti musil, dá se vnitřek vozíku, tedy lůžko i s poraněným za pomoci dvou nosidel vyzvednouti. Tím umožněno poraněného z místa neštěstí na dole přiměřeným a pokud možno bezbolestným způsobem až na místo určení dopraviti. Vozíky tyto osvědčily se velmi dobře a těší se značné oblibě; jenom k tomu dobře přihlížeti nutno, aby se obvazadla ve schránce vozíku umístěná častěji měnila, neboť ve vlhkém vzduchu důlním berou i obvazadla porušení, trpí plísní a stávají se nepotřebnými.
logo

CZECH MINING CLUB
2006
TOPlist