KNIHOVNA CMC

Hornictví všeobecně

JIČÍNSKÝ Jaroslav - Úvod do hornictví (1944) STOČES Bohuslav - Přehled hornictví (1956) SEDLÁČEK Jaroslav - Štoly a tunely (1957) FEDOROV S.A. - Hlavní důlní díla (1958) SVOBODA Antonín - Elektrizovaný důl (1972)
MAJER Jiří, ČÁKA Jan - Technika českých a slovenských dolů v průběhu dějin (1986) Kolektiv autorů - Rudné a uranové hornictví České republiky (2003) ULBRICH Miloslav - Hornické minimum - Razič (1962) Kolektiv autorů - Metrostav - Příručka tuneláře (1985) HOFBAUER Ivo - Zdolávání důlních požárů (1960)
SKOČINSKIJ A.A., KOMAROV V.B. - Větrání dolů (1954) JIRKOVSKÝ Rudolf - Technická analýza provozních plynů a důlních větrů (1957) ŠTÝS Stanislav a kolektiv - Rekultivace území postižených těžbou (1981) BAHR Johannes - Pásové dopravníky v hornictví (1962) BAJER Miroslav, MATUŠEK Zdeněk, SUCHAN Libor - Bezpečnostní technika v hornictví (1979)
HÁJOVSKÝ Ludvík, KAŇKOVSKÝ Bohumil - Důlní stroje dobývací I. - Stroje a nástroje pro vrtání do hornin (1960) AGRICOLA Georgius - Dvanáct knih o hornictví a hutnictví (1657) MAGULA Rudolf, TURČAN Tibor - Banské lampy (1995) ŠTERNBERK Kašpar - Nástin dějin českého hornictví I. (1984) ŠTERNBERK Kašpar - Nástin dějin českého hornictví II. (1985)
ZBORŠČIK Michail Pavlovič - Ochrana důlních děl hlubinných dolů (1988) NOVÁK Karel - Hornické minimum - Rubač (1961) TESAŘ Jaromír, SUCHAN Libor - Studie o zvratu větrů při důlních ohních ŠEBOR Gustav, HOFBAUER Ivo - Hornické aktuality 10 - Chemické způsoby předcházení a zdolávání důlních požárů (1962) POŠEPNÝ František - Geneze rudních ložisek (1986)
STOČES Bohuslav - Atlas dobývacích metod 1-8 (1954-1959) RICHTERMOC Jaroslav - 100 let výroby důlních svítidel v Bohaticích u Karlových Varů (2008)
logo

CZECH MINING CLUB
2006
TOPlist