KNIHOVNA CMC

Historie lokalit

MAJER Jiří - Katastrofa na dole Nelson roku 1934 (1984) Kolektiv autorů - Rudné doly Příbram (1982) POČTA Karel - Uran a lidé v Příbrami (1979) SCHENK Jiří, VITOUŠ Pavel - 1892 - Požár na příbramských dolech (1972) MORÁVEK Petr, LITOCHLEB Jiří - Jílovské zlaté doly (2002
Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví 3 (1973) Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví 4 (1973) Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví 5 (1974) Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví 6 (1975) Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví 9 (1978)
Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví 10 (1980) Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví 12 (1980) Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví 14 (1984) Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví 15 (1984) Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví 17 (1985)
SKŘIVÁNEK Milan - Kutnohorská měď (2002) STEHLÍK Václav - 100 let dolu Zápotocký 1867-1967 (1967) Kolektiv autorů - Kamenouhelné doly Kladno 2/1982 Kolektiv autorů - Kamenouhelné doly Kladno 3/1983 Kolektiv autorů - Kamenouhelné doly Kladno 4/1984
Kolektiv autorů - Kamenouhelné doly Kladno 5/1985 Kolektiv autorů - Kamenouhelné doly Kladno 6/1986 Kolektiv autorů - Sborník referátů Příbram (1975) MAJER Jiří - Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století (1968) JEŽEK Vladimír - Bohutínský rudný revír a jeho historie (1978)
KOŘÍNEK Jan - Staré paměti Kutnohorské (1997) VRÁTNÝ František Bedřich - Sláva i zánik kutnohorského dolování (1998) PAULIŠ Petr, MIKUŠ Miloslav - Hornická naučná stezka (1998) BÍLEK Jaroslav - Kutnohorské dolování - 1. Grejfské žilné pásmo (2000) BÍLEK Jaroslav - Kutnohorské dolování - 2. Roveňské žilné pásmo (2000)
BÍLEK Jaroslav - Kutnohorské dolování - 3. Kuklické žilné pásmo (2000) BÍLEK Jaroslav - Kutnohorské dolování - 4. Hloušecké a Šipecké žilné pásmo (2000) BÍLEK Jaroslav - Kutnohorské dolování - 5. Staročeské žilné pásmo (2000) BÍLEK Jaroslav - Kutnohorské dolování - 6. Kutací a průzkumné práce v kutnohorském revírua jeho okolí (2000) BÍLEK Jaroslav - Kutnohorské dolování - 7. Oselské žilné pásmo (2000)
BÍLEK Jaroslav - Kutnohorské dolování - 8. Skalecké žilné pásmo (2000) BÍLEK Jaroslav - Kutnohorské dolování - 9. Historický přehled k problematice poddolování, hald a Vrchlické přehrady (2001) ZEMEK Václav - Zlatodůl Roudný u Vlašimi (2001) KUBÁTOVÁ Jarmila - Dolování zlata v Jílovém (1987) MAJER Jiří - Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2004)
Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví - 30 (2002) Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví - 31 (2002) Kolektiv autorů - Studie z dějin hornictví - 32 (2003) Kolektiv autorů - Rudolfov - historie a současnost (1985) CÍCHA Jaroslav - Jeskyně a historická důlní díla v jižních Čechách a na Šumavě (1999)
JIRÁSEK Václav - Ve znamení mlátku a želízka - 1. O horách a hornících (2003) JIRÁSEK Václav - Ve znamení mlátku a želízka - 2. Připomenutí dávných časů (2005) CMA - Chrustenická železorudná šachta (2002) Kolektiv autorů - Lomy Mořina - 11O. výročí zahájení těžby (2001) Kolektiv autorů - Příspěvky k dějinám dolování stříbra v Kutné Hoře (2004)
KÁPAR František - Historky z uranu (2004) HEJNIC Otto - Příbramské hornické historky (2004) LANG Martin - Sága černého zlata pod Brdy (2004) MÁCHA Jaroslav - Želivka tunelem do Prahy (1972) CIMALA Zbyněk, Po stopách průzkumu a těžby uranových ložisek na Moravě a východních Čechách (1997)
BÍLEK Jaroslav, JANGL Ladislav, URBAN Jan - Dějiny hornictví na Chomutovsku (1976) DĚD Stanislav - Těžba uranu v sasko-českém Krušnohoří (2005) Kolektiv autorů - Rudolfovské stříbro a českobudějovická mincovna (1985) Kolektiv autorů - Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru (2003) TOMÍČEK Rudolf - Těžba uranu v Horním Slavkově (2000)
KRAUS Maxmilian - Státní uranové doly v Jáchymově (1915) VALTA Karel - Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku (1936) Kolektiv autorů - Cínovec, rudný důl v Krušných horách (1960) Kolektiv autorů - Dobývání uhlí na Kladensku (2006) JANATA M., ZACHAŘ Z. - Javornický uran (2007)
NEUBERGER K., JISKRA J. - Kniha o stříbrském hornictví (2007) ŠKOLA Jaromír - Lignit na jižní Moravě (2005) VEČEŘA Josef a Viera - Jesenické zlaté stezky (2002) CÍLEK V., KORBA M., MAJER M., - Podzemní Praha (2008) HEJNIC Otto - Příbramské a jiné hornické historky (2007)


logo

CZECH MINING CLUB
2006
TOPlist